עיצוב מחודש לביטאון הותיק של תנועת בני עקיבא – ׳זרעים׳.
עיצוב: נעה אלבז ונריה צור // איורים: אלעד ליפשיץ ואהרון פרידמן