זמן נקט
שישה הדפסים על נייר, 60/80 ס”מ כ”א. 2013.

שישה מי יודע?

ששת סדרי המשנה הם אבני היסוד של התורה שבעל-פה. רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, היה הראשון שסידר את ההלכה היהודית על פי חתך נושאי, כשערך את דבריהם של התנאים במערכת של שש חטיבות נושאיות – זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים וטהרות – ובראשי תיבות: זמ”ן נק”ט.

סדרת העבודות ‘זמן נקט’ מבקשת לתת ביטוי ויזואלי לסידור הנושאי של ששת סדרי המשנה, ובאמצעות כך לבטא את עושרה של התרבות היהודית המקיפה את כלל היבטי החיים היהודיים – החל מדיני גילוח בחול המועד, ועד דיני שותפים שרוצים לחלק ביניהם חצר.

בתוך כל הדפס – כל סדר – מצויים רמזים ויזואליים לכל אחת מן המסכתות המופיעות באותו הסדר. רשימת המסכתות שבתחתית כל הדפס מתפקדת כמעין ‘מפתח’ או ‘מחסן מילים’. הצופה מוזמן לקחת חלק ביצירה ולחפש את הביטוי של כל אחת מן המסכתות בתוך העבודה עצמה.

הסדרה ‘זמן נקט’ מוצגת בימים אלו במבואה לאמנות ע”ש חיים ויטה סגל בבניין החדש של מכון שכטר למדעי היהדות, רחוב אברהם גרנות 4, ניות, ירושלים (בקומה התחתונה, בקיר הצמוד לבית המדרש). שעות פתיחה: א-ה, 8:00-17:00.

 

הדפסים של העבודה מוצעים למכירה במגוון אפשרויות:


ZMaN NaKaT
six prints, 60×80 cm each. 2013.

The six orders of the Mishnah are the cornerstones of the oral tradition. Rabbi Judah the Prince, the redactor of the Mishnah, was the first scholar to arrange Jewish law thematically as he systematically edited the teachings of the Tannaitic sages into six thematic sections.

The six orders are Zeraim (Seeds), Moed (Festivals), Nashim (Women), Nezikin (Damages), Kodashim (Holy Matters) and Tehorot (Purities) – forming the acronym: ZMaN NaKaT.

The series of works, ZMaN NaKaT, seeks to give visual expression to the thematic arrangement of the six orders of the Mishnah, using it to convey the richness of Jewish culture that encompasses all aspects of Jewish life – from shaving during Chol Hamoed to the laws of two partners who want to divide their common property.

Within each print – for all of the orders – are visual cues for each of the tractates of that order.  The list of tractates at the bottom of each print provides key words. The viewer is invited to participate and search for the visual representation of each tractate.

ZMaN NaKaT is on view at the Rabbi Henry and Yetta Segal Art Atrarium at the Schechter Institue of Jewish Studies’ new building, 4 Avraham Granot St., Jerusalem. Open: Sun-Thu 8am-5pm.

Prints of the piece are available for purchase in various sizes. Please contact: dov@dovabramsonstudio.com