עיצוב ׳ספר יונה – פירוש ישראלי׳ חדש מאת אביגדור שינן ויאיר זקוביץ, בהוצאת קרן אבי חי וידיעות ספרים.
עיצוב הספר: טל חובב ודוב אברמסון // איור על העטיפה: אהרון פרידמן // צילומים: מעוז ויסטוך