עיצוב שפה ויזואלית מקיפה לכנס ‘יום’ מבית קרן שוסטרמן.
קונספט, עיצוב ואיור: אלעד ליפשיץ // הטמעה: נאוה גיאת // עיצוב אתר אינטרנט www.yom.org.il: נריה צור // פיתוח האתר: דיגיטלגורו