מיתוג ועיצוב כולל לכנס הרטמן השלישי ׳בעקבות הרוח׳.
עיצוב: נאוה גיאת ודוב אברמסון // צילומים: מעוז ויסטוך
B