“אמי, זכרונה לברכה, עדינה (אדלהייד) בן-שמאי לבית שטרוק (Struck), נולדה בפרנקפורט ע”נ אודר בי”ד באב, תרס”ו, 5 באוגוסט, 1906. היא למדה בבית ספר לכלכלת בית בפרנקפורט ע”נ מיין, ובשנת 1932 עלתה ארצה. עם פתיחת “בית צעירות מזרחי” כבית ספר תיכון מקצועי לבנות בירושלים (1933) הצטרפה לסגל ההוראה בו. בניסן תרצ”ז (1937) נישאה לאבי, מאיר הלל בן-שמאי ז”ל. כאשר נפתח “בית צעירות מזרחי” בתל-אביב בשנת 1939 הוזמנה להצטרף לסגל המורים שם. הוריי עברו לתל-אביב שם נולדתי אני. כעבור שנה בקירוב החליטו הוריי לשוב לירושלים, ואמי חזרה להורות ב”בית צעירות מזרחי”. חודשים מעטים לאחר מכן חלתה בדלקת קרום המוח ונפטרה בירושלים ביום כ”ב בשבט, תש”א, 19 בפברואר, 1941.

לימים פגשתי כמה מתלמידותיה שדיברו עליה בהערצה. היא הייתה צלמת מצוינת ואמנית חובבת.

למחרת יום הכיפורים תרצ”ו (8 באוקטובר 1935) יצאה עם לינה נתן (לימים לאה קמינצקי), חברתה מחוץ לארץ ושותפתה לדירת גג ברח’ צפניה בירושלים, לטיול בארץ. היא רשמה יומן מסע, שכתבה אותו בגרמנית, ושילבה בו עשרות תמונות שצילמה באתרים שבהם ביקרו. את היומן כתבה בפנקס שיש בו דפים כפולים, דף עם שורות משורטטות לכתיבת המקור ומתחתיו דף בלי שורות שעליו נרשם העתק המקור בעזרת נייר פחם המונח בין הדפים. כל העמודים ממוספרים, ולכל צמד עמודים מספר זהה וכך אפשר לוודא שההעתק שלם אחרי תלישת המקור.”

ערך: חגי בן שמאי

עיצבה: נאווה גיאת