מיתוג ופיתוח שפה ויוזאלית לעמותת ‘תימורה’ – מסגרות חינוכיות לנוער.
עיצבה: אריאלה היימן

Timora_iMac2