תעשו מקום. מיתוג ופיתוח שפה ויזולאית עבור פרוקט ׳תעשו מקום׳ – פלייסמייקינג בירושלים.
עיצבה: נעה אלבז.