עיצוב מחזור לילדים בגיל טרום-קריאה עבור Park Avenue Synagigue בניו יורק.
עיצוב: מירית אפי // איורים: אלעד ליפשיץ // צילומים: מעוז ויסטוךא