עיצוב שפה ויזואלית מקיפה עבור ׳נוה שכטר׳ בתל אביב.
עיצוב: טל חובב // הטמעה: נריה צור // עיצוב אתר אינטרנט (בעבודה): נריה צור
צילומים: מעוז ויסטוך