נר‭ ‬מצווה: אלטרנטיבה‭ ‬ויזואלית‭ ‬למניין‭ ‬המצוות, 2003
613 נרות נשמה (אלומיניום ושעווה), תוויות בהדפס על נייר
אוסף המוזיאון היהודי בניו-יורק

״המיצב‭ ‬הקומוניקטיבי‭ ‬של‭ ‬דוב‭ ‬אברמסון‭ ‬׳נר‭ ‬מצווה״‭,‬ שהוצג‭ ‬בתערוכה‭ ‬׳אורים׳ במוזיאון ישראל‭,‬ תפס‭ ‬מקום‭ ‬מרכזי‭ ‬בעיני‭ ‬המבקרים‭ ‬בתצוגה‭ .‬ זוהי‭ ‬עבודה‭ ‬המציגה‭ ‬אלטרנטיבה‭ ‬ויזואלית‭ ‬למניין‭ ‬המצוות‭.‬ על‭ ‬גבי‭ ‬שולחן‭ ‬מוצבים‭ ‬613‭ ‬נרות‭ ‬נשמה‭ ‬שעל‭ ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬מהם‭ ‬מצוינת‭ ‬מצווה‭ ‬אחת‭ ‬ממניין‭ ‬המצוות‭.‬ על‭ ‬הנרות‭ ‬מודבקת‭ ‬סדרת‭ ‬תוויות‭,‬ המסמלות‭ ‬את‭ ‬פרטי‭ ‬כל‭ ‬מצווה‭:‬ בתוויות‭ ‬אייקונים‭ ‬המסמלים‭ ‬היכן‭ ‬ומתי‭ ‬נוהגת‭ ‬המצווה‭,‬ על‭ ‬מי‭ ‬היא‭ ‬חלה‭,‬ ומה‭ ‬עונשו‭ ‬של‭ ‬העובר‭ ‬עליה‭ .‬במעשה‭ ‬זה‭ ‬יצר‭ ‬האמן‭ ‬טרנספורמציה‭ ‬ממדיום‭ ‬המילה‭ ‬הכתובה‭ ,‬שבו‭ ‬השתמשו‭ ‬מוני‭ ‬המצוות‭ ‬הקלאסיים‭ ‬למדיום‭ ‬ויזואלי‭.‬ ההנכחה‭ ‬של‭ ‬המצוות‭ ‬בחפצים -‭ ‬נרות -‭ ‬יוצרת‭ ‬רצון‭ ‬לשלוח‭ ‬יד‭ ‬למיין‭,‬ ולברור‭ ‬בין‭ ‬הנרות‭-‬מצוות‭,‬ רצון‭ ‬שנשאר‭ ‬לא‭ ‬ממומש‭ ‬בשל‭ ‬פס‭ ‬הסימון‭ ‬על‭ ‬רצפת‭ ‬המוזיאון‭ ,‬האוסר‭ ‬על‭ ‬הצופה‭ ‬להתקרב‭ ‬לעבודה‭.‬ ההנכחה‭ ‬הזו‭ ‬יוצרת‭ ‬תחושה‭ ‬של‭ ‬פרגמנטציה‭,‬ כל‭ ‬מצווה‭ ‬ומצווה‭ ‬עומדת‭ ‬בפני‭ ‬עצמה‭.‬ תחושה‭ ‬זו‭ ‬עומדת‭ ‬בסתירה‭ ‬למגמתם‭ ‬של‭ ‬מוני‭ ‬המצוות‭ ‬וספרי‭ ‬ההלכה‭ ‬הקלאסיים‭ ‬אשר‭ ‬ייצרו‭ ‬קודקס‭ ‬שלם‭ ‬ומחייב‭ .‬כך‭ ‬מקצינה‭ ‬העבודה‭ ‬תחושות‭ ‬של‭ ‬בחירה‭ ‬עצמאית‭ ‬ביחס‭ ‬לעולם‭ ‬המצוות‭,‬ ודילמות‭ ‬כגון‭ ‬הרלוונטיות‭ ‬של‭ ‬ההלכה‭ ‬והאפשרות‭ ‬לקיום‭ ‬אישי‭ ‬נאות‭ ‬שלה‭.‬״‬
דוד שפרבר

NEROT3

Ner Mitzvah, 2003
613 Yahrzeit Candles (Aluminum and wax), paper labels
Collection of the Jewish Museum in NY

“For each commandment is a candle, and the Torah is light” (Proverbs 6:23)

Since the time of the Geonim (6th-11th century CE) we find the 613 commandments of the Torah listed in the framework of various inventory-like lists, referred to as “Minyanei HaMitzvot” (Counting of the Commandments). In these lists we find glorious directives (“I am the Lord your God”) alongside prohibitions which one might say are naturally embedded in human nature (”Thou shall not kill”), enigmatic laws (”They shall be as Totafot between your eyes”), and even seemingly mundane and trivial issues (“And you shall make a banister for your roof”).

Ner Mitzvah tries to present a visual alternative for “Minyan HaMitzvot”, and displays the commandments not only as spirit, but as matter, albeit illuminating. The matter is uniform and serial, almost industrial, and at first glance it may seem as though all 613 commandments have come off the same assembly line, and differ only at the label. At a closer look, we see that each label bears icons that relate to each commandment and its applications, much like the icons one would find on garments, instructing how to wash and dry them. The instructions printed on the label deal with who is obligated by this commandment (men/women/both), when and where it applies (only in Israel/the entire world), and what the punishment is for he or she who transgresses the commandment.

Ner Mitzvah deals with the relations between the different particles that the Torah – and through that, Judaism – consists of, and raises questions about the similarities and differences between these particles, and how the viewers feels when confronted with them.