הנגשת מידע מתוך תכניות ממשלת ישראל לשנת 2017.
ניהול הפרויקט והעיצוב: נאוה גיאת