דוב אברמסון, היושבים ראשונה, 2015
הדפס על לוח אלומיניום, 175/70 סמ

כאשר אנו חושבים על מגילת אסתראנחנו מספרים לעצמנו שהמלך אחשורוש זימן את ושתי למשתה להתגאות ביופיהומכיוון שסירבה להתייצב בפניו – הוא הסיר אותה ממלכותה בחמת זעםבעידנא דריתחא של ממש.
אבל אם קוראים מקרוב את הפסוקים מגלים שלא ממש כךאחשורשבצעד שדורש קור רוח מסויםהספיק עוד להתייעץ עם שבעת שרי פרס ומדיונציגם – ממוכן – הוא שהמליץ לאחשורוש על הצעד הדרמטי של הסרת כתרה של ושתי מעל ראשה.
היצירה היושבים ראשונה* מנכיחה את ‘ועדת ההדחה‘ הגבריתחסרת הפניםשבהינף החלטה הורידה אישה מגדולתהשרי פרס ומדי מיוצגים באמצעות דמויות בעלות אופי עכשוויהמרמזים למציאות דומה הקיימת עד היום במקומות לא מעטים בחברה.
בעבודה מצויים גם רמזים ויזואליים לתפקידי המנהלה בבית המלך שהמדרש משייך לכל אחד מן השריםוכן גרמי שמים על פי ימות השבועהמרמזים לתרבות האסטרונומיה בפרס העתיקהוהן למצב בו גברים מחליטים על גורלותיהן של נשים הוא בבחינת ‘עולם כמנהגו נוהג‘.

*על פי הפסוק ‘והקרוב אליו כרשנאשתראדמתאתרשישמרסמרסנאממוכןשבעת שרי פרס ומדי היושבים ראשונה במלכות‘.
Dov Abramson, Front Row Seat, 2015
Print on Aluminum Sheet, 175×70 cm

When we think of the story in the Book of Esther, we seem to recall that Ahasuerus “fired” Queen Vashti in a moment of wrath.
If we take a closer look at the actual script, we learn that in fact this was a decision by committee – namely the seven Persian ministers – Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena and Memukhan.
This piece depicts this faceless, all-male committee, whose decision it was to remove a woman from her greatness. The characters bear a contemporary look – to remind us that men making decisions over women’s lives is still a widespread practice in our times.