עיצוב ומיתוג מחודש לכתב העת ‘דעות’ בהוצאת נאמני תורה ועבודה.
עיצוב: טל חובב // הטמעה: נאוה גיאת