עיצוב שפה ויזואלית מחודשת לתכנית ׳עמיתי ברונפמן׳ ועיצוב האתר www.bronfman.org.il: נעה אלבז.