ציפור האש – אנתולוגיה חדשה לשירת ירושלים // בהוצאת משיב הרוח
ערכו: תמר אלעד אפלבאום, אליעז כהן ויורם ניסינוביץ’ // עיצבו: טל חובב ואלעד ליפשיץ, סטודיו דוב אברמסון