פיתוח שפה ויזואלית לכנס ׳אפשר חשבון?׳ לחירות הפרט וחופש כלכלי.
עיצוב: אלעד ליפשיץ ונאוה גיאת