מיתוג מחודש ופיתוח שפה ויזואלית מקיפה עבור מרכזי דניאל בתל אביב.
קונספט ועיצוב: טל חובב // עיצוב אתר האינטרנט www.beit-daniel.org.il : אורית די-טור.

SONY DSC