הדפס של ׳עציץ נקוּב׳ בגודל 20/20 ס״מ. מיוחד לשנת שמיטה.