מיתוג ופיתוח שפה ויזואלית לפרויקט הכשרות האלטרנטיבית ׳השגחה פרטית׳.
קונספט, מיתוג ועיצוב אתר האינטרנט www.kashrut.org.il: נעה אלבז.