שיויתי
 שמיטה
דוב אברמסון ואלעד ליפשיץ
הדפס על נייר, 120/84 ס״מ, 2015

לוחות ‘שיויתי’ הם לוחות המשמשים בבית הכנסת בקהילות יהודיות שמטרתם להזכיר למתפללים את נוכחות האל. ‘שיויתי’ טיפוסי מציג פסוקים, את שמו המפורש של האל, ופעמים רבות הוא כולל ציורים של כפות ידיים, אריות, ציפורים, איילים ודימויים סימבוליים אחרים.
‘שיויתי שמיטה’ הוא לוח שנועד להזכיר לאדם לשמוט את החרדות והדאגות שאינן בשליטתו. במרכז הלוח מופיע הביטוי ‘תשמטנה ונטשתה’, הלקוח מתוך המקרא אודות מצוות השמיטה בשנה השביעית (שמות כג, יא).
לביטוי זה נוספו ביטויים אחרים שמטרתן להזכיר למתבונן שדאגה וחרדה הן ברי-שמיטה, ושלעיתים מומלץ פשוט לשחרר ולהרפות.
על ביטויים אלו נוספו דימויים של ידיים שומטות, אלמנטים מעולם החקלאות המזכירים את מצוות השמיטה המקראית, כמו גם סימבולים ‘משמיטים’ אחרים החבויים בתוך הקומפוזיציה.
האדם החרד והדואג מוזמן להציב את ה’שיויתי שמיטה’ בכל מקום שיוכל להיעזר בו ולזכור שכל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר – לא לפחד כלל.

העבודה‭ ‬נוצרה‭ ‬בהשראת סדנת יוצרים בנושא שמיטה‭ ‬של בית אבי חי, ותוצג שם בתערוכה ׳מה שבע?׳ שתיפתח בפברואר 2015.Shiviti plaques, so called from the first Hebrew word of the verse, Shiviti, which means “I am ever mindful of the Lords’s presence” (Psalms16:8), are customarily hung in Synagogue’s to remind the congregants that the Lord is always present. The artists’ Shiviti plaque for Shmita is designed to remind people to divest themselves of anxieties and fears not under their control. In the center of the poster are the words “let it rest and lie fallow” (Exodus 23:11), the concise Biblical description of Shmita.

Surrounding the above phrase are sayings relating to rest, relaxation, the need to let go of worry and anxiety. The embedded symbols in the composition are of relaxed, open hands, agricultural imagery that remind us of the relevance and meaning of Shmita, and further images relating to the topic, hidden in the composition.

The poster is designed for worriers, to be hung in a place where the person feels anxious as a reminder that “The world is a narrow bridge, and the key is not to be afraid.”