איור ספר הילדים ׳ראש השנה והלבנה הקטנה׳ מאת אריאלה פוני-קרוניש.
איור: אלעד ליפשיץ