עיצוב שפה ויזואלית מקיפה לתכניות של מרכז הרצוג ללימודי יהדות בקיבוץ עין צורים.
קונספט ועיצוב: טל חובב ואלעד ליפשיץ // הטמעה: נאוה גיאת // צילומים: אלעד ליפשיץ ואלונה אייזנברג.