Moadei Bet // מועדי ב׳

Posted on Nov 5, 2017

מועדי ב׳: החגים‭ ‬האבודים‭ ‬של‭ ‬לוח‭ ‬השנה‭ ‬העברי

תערוכת‭ ‬כרזות‭ ‬זזות‭ ‬של‭ ‬מאיירי‭ ‬ומעצבי‭ ‬סטודיו‭ ‬דוב‭ ‬אברמסון‭ ‬בעקבות‭ ‬מגילת‭ ‬תענית

לוח‭ ‬השנה‭ ‬העברי‭ ‬משופע‭ ‬בחגים‭ ‬ובמועדים‭ ‬בעלי‭ ‘‬משקל‭ ‬סגולי‭’ ‬משתנה‭: ‬חגים‭ ‬שמקורם‭ ‬במקרא‭, ‬ומהווים‭ ‬אבני‭ ‬יסוד‭ ‬בפרקטיקה‭ ‬היהודית‭ ‬עד‭ ‬ימינו‭ – ‬שלושת‭ ‬הרגלים‭, ‬ראש‭ ‬השנה‭ ‬ויום‭ ‬הכיפורים‭; ‬חגים‭ ‬מינוריים‭ ‬יותר‭  ‬כמו‭ ‬טו‭ ‬בשבט‭ ‬ולג‭ ‬בעומר‭; ‬וגם‭ ‬כמה‭ ‬מועדים‭ ‬שהם‭ ‬כמעט‭ ‘‬שקופים‭’ ‬לרוב‭ ‬העם‭ – ‬כמו‭ ‬פסח‭ ‬שני‭ ‬ויום‭ ‬פטירתו‭ ‬של‭ ‬משה‭ ‬רבנו‭. ‬בדורות‭ ‬האחרונים‭ ‬נוספו‭ ‬לסל‭ ‬החגים‭ ‬שלנו‭ ‬גם‭ ‬מועדים‭ ‬ישראליים‭ – ‬יום‭ ‬העצמאות‭ ‬ויום‭ ‬ירושלים‭, ‬ולצידם‭ ‬יום‭ ‬הזיכרון‭ ‬לחללי‭ ‬מערכות‭ ‬ישראל‭ ‬ויום‭ ‬הזיכרון‭ ‬לשואה‭ ‬ולגבורה‭. ‬

התערוכה‭ ‬מועדי‭ ‬ב‭’: ‬החגים‭ ‬האבודים‭ ‬של‭ ‬לוח‭ ‬השנה‭ ‬העברי‭ ‬המוצגת‭ ‬במסגרת‭ ‬פסטיבל‭ ‬אאוטליין‭ – ‬איור‭ ‬ומילים‭ ‬בירושלים‭ ‬מבקשת‭ ‬להפנות‭ ‬זרקור‭ ‬לחגים‭ ‬שהיו‭ ‬בעבר‭ ‬חלק‭ ‬ממעגל‭ ‬השנה‭ ‬היהודי‭, ‬ומסיבות‭ ‬שונות‭ ‬התאיידו‭ ‬והתפיידו‭ ‬להם‭ ‬במהלך‭ ‬השנים‭. ‬בתערוכה‭ ‬מוצגות‭ ‬12‭ ‬כרזות‭ ‬אנימטיביות‭ – ‬כל‭ ‬כרזה‭ ‬היא‭ ‬ביטוי‭ ‬ויזואלי‭ ‬לחג‭ ‬שאבד‭. ‬

החגים‭ ‬והמועדים‭ ‬המוצגים‭ ‬בתערוכה‭ ‬מופיעים‭ ‬במגילת‭ ‬תענית‭ – ‬חיבור‭ ‬קצר‭ ‬בשפה‭ ‬הארמית‭ ‬שחובר‭ ‬בסוף‭ ‬ימי‭ ‬בית‭ ‬שני‭. ‬המגילה‭ ‬מונה‭ ‬כ‭-‬35‭ ‬ימים‭ ‬שבהם‭ ‬אירעו‭ ‬לעם‭ ‬ישראל‭ ‬מאורעות‭ ‬משמחים‭, ‬המשתרעים‭ ‬על‭ ‬פני‭ ‬מאות‭ ‬שנים‭ – ‬מתקופת‭ ‬עזרא‭ ‬ונחמיה‭, ‬במאה‭ ‬ה‭-‬5‭ ‬לפני‭ ‬הספירה‭, ‬ועד‭ ‬לביטול‭ ‬גזירותיו‭ ‬של‭ ‬הקיסר‭ ‬קליגולה‭, ‬סמוך‭ ‬לחורבן‭ ‬בית‭ ‬שני‭ ‬בשנת‭ ‬70‭ ‬לספירה‭. ‬על‭ ‬רבים‭ ‬מהמועדים‭ ‬הללו‭ ‬אין‭ ‬מידע‭ ‬היסטורי‭ ‬נאות‭, ‬אבל‭ ‬אנחנו‭ ‬יודעים‭ ‬שהם‭ ‬נחשבו‭ ‬בזמנם‭ ‬לחגים‭ – ‬מינוריים‭, ‬אמנם‭ – ‬דבר‭ ‬המתבטא‭ ‬בכך‭ ‬שהיה‭ ‬אסור‭ ‬להתענות‭ ‬בהם‭ ‬ולהספיד‭ ‬בהם‭ ‬את‭ ‬המת‭.‬

התערוכה‭ ‬מועדי‭ ‬ב‭’‬‭ ‬מבקשת‭ ‬להציב‭ ‬שאלות‭ ‬יסודיות‭ ‬בעניין‭ ‬מהותם‭ ‬של‭ ‬חגים‭ ‬ומועדים‭: ‬מה‭ ‬הופך‭ ‬יום‭ ‬רגיל‭ ‬לחג‭? ‬האם‭ ‬לחג‭ ‬יכול‭ ‬או‭ ‬צריך‭ ‬להיות‭ ‬תאריך‭ ‬תפוגה‭? ‬כיצד‭ ‬ומתי‭ ‬מחליטים‭ ‬שאין‭ ‬טעם‭ ‬לחגוג‭ ‬אותו‭ ‬יותר‭? ‬מדוע‭ ‬חנוכה‭ ‬ופורים‭, ‬שנמצאים‭ ‬אף‭ ‬הם‭ ‬במגילת‭ ‬תענית‭, ‬שרדו‭, ‬ובגדול‭? ‬מהו‭ ‬תוקפם‭ ‬של‭ ‬חגים‭ ‬פרטיים‭ ‬ואישיים‭ ‬בעידן‭ ‬הפייסבוק‭, ‬שמזמין‭ ‬אותנו‭ ‬לחגוג‭ ‬את‭ ‬יום‭ ‬שנה‭ ‬להצטרפותנו‭ ‬לרשת‭ ‬החברתית‭? ‬כיצד‭ ‬אנחנו‭ ‬חשים‭ ‬אל‭ ‬מול‭ ‬חגים‭ ‬מעוררי‭ ‬מחלוקת‭, ‬מאולצים‭ ‬ואפילו‭ ‬מביכים‭?‬

הצטרפו‭ ‬אלינו‭ ‬למסע‭ ‬בין‭ ‬החגים‭ ‬האבודים‭ ‬של‭ ‬לוח‭ ‬השנה‭ ‬העברי‭, ‬ולאפשרויות‭ ‬הטמונות‭ ‬בלוח‭ ‬שנה‭ ‬גמיש‭ ‬ומשתנה‭ ‬בין‭ ‬דור‭ ‬לדור‭, ‬בין‭ ‬קהילה‭ ‬לקהילה‭ ‬ובין‭ ‬אדם‭ ‬לאדם‭.‬